Rozšířené vyhledávání

Práce:

Vážení kolegové, kolegyně, milí přátelé,

vstoupili jste do internetové galerie studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), akreditovaném na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Galerie je určena k veřejné prezentaci studentských projektů vzniklých v rámci ateliérové výuky zajišťované katedrou architektury a ke zveřejnění závěrečných bakalářských, diplomových a disertačních prací. Cílem galerie je dokumentace výuky v programu A+S prostřednictvím jednotlivých projektů. Galerie je studentům významnou zpětnou vazbou, poskytuje trvalou možnost srovnání a konfrontace jejich výsledků a podněcuje jejich diskuse.

 

ŽLUTÁ KARTA

Žlutá karta je oceněním, které uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury, zastoupená 5 člennou komisí. Návrhy na udělení, tzv. nominace, udělují pedagogové příslušného ateliéru během katedrového hodnocení. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží při slavnostní příležitosti diplom a je prezentován na výstavách a v časopisech.

Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, která je udělena v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet.

Návod pro vložení projektu

Návod k používání aplikace ke stažení jako soubor PDF.