Rozšířené vyhledávání

Práce:

Multikomfortní rodinný dům_brest_bělorusko

Autor: Bc. Lenka Gliganičová
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 1
Rok: ZS 2015/2016
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Obytné budovy, Novostavba, Urbanismus