Rozšířené vyhledávání

Práce:

Bytový dům Na Knížecí, Praha 5

Autor: Oliviia Sukhanova
Vedoucí práce: Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jan Kerel
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2015/2016
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy