Rozšířené vyhledávání

Práce:

Revitalizace Letenské pláně

Autor: Bc. Lucie Martínková
Vedoucí práce: Ing. arch. Jaroslav Daďa
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2016/2017
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Stavby pro administrativu, Stavby pro kulturu, Obytné budovy, Urbanismus