Rozšířené vyhledávání

Práce:

STROMSTORY - Divadlo

Autor: Bc. Petr Štoček
Vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart
Předmět: Ateliér arch. tvorby 3
Rok: LS 2016/2017
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Novostavba, Urbanismus