Rozšířené vyhledávání

Práce:

Revitalizace a konverze holešovických jatek

Autor: Bc. Radek Smrčina
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Michal Šourek
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 1
Rok: ZS 2014/2015
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Polyfunkční domy, Průmyslové stavby, Obnova, Přestavba, Urbanismus