Rozšířené vyhledávání

Práce:

Dům pro komunitu umělců

Autor: Bc. Jakub Mizera
Vedoucí práce: Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., Ing. arch. Jaroslav Franče
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2012/2013
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy, Novostavba