Rozšířené vyhledávání

Práce:

Domy nad domy FORUM FERRA

Autor: Bc. Anna Peteráková
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2016/2017
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Stavby pro kulturu, Průmyslové stavby, Obnova, Přestavba