Rozšířené vyhledávání

Práce:

Rud(n)ý zásobník

Autor: Bc. Martin Šebek
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2017/2018
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Průmyslové stavby, Obnova, Přestavba