Rozšířené vyhledávání

Práce:

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY HAGIBOR

Autor: Bc. Šárka Kubátová
Vedoucí práce:
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2014/2015
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Urbanismus