Rozšířené vyhledávání

Práce:

Vážení kolegové, kolegyně, milí přátelé,

vstoupili jste do internetové galerie studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), akreditovaném na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Galerie je určena k veřejné prezentaci studentských projektů vzniklých v rámci ateliérové výuky zajišťované katedrou architektury a ke zveřejnění závěrečných bakalářských, diplomových a disertačních prací. Cílem galerie je dokumentace výuky v programu A+S prostřednictvím jednotlivých projektů. Galerie je studentům významnou zpětnou vazbou, poskytuje trvalou možnost srovnání a konfrontace jejich výsledků a podněcuje jejich diskuse.

 

ŽLUTÁ KARTA

Žlutá karta je oceněním, které uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury, zastoupená 5 člennou komisí. Návrhy na udělení, tzv. nominace, udělují pedagogové příslušného ateliéru během katedrového hodnocení. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží při slavnostní příležitosti diplom a je prezentován na výstavách a v časopisech.

Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, která je udělena v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet.

Návod pro vložení projektu

Návod k používání aplikace ke stažení jako soubor PDF.

 

INSPIRELI AWARDS

Studenti mohou své ateliérové pojekty automaticky zařadit do mezinárodní studentské soutěže INSPIRELI AWARDS organizované Fakultou stavební ČVUT.

Označením pole "INSPIRELI AWARDS" při vkládání projektu souhlasí student se zařazením projektu do aktuálního ročníku soutěže (dle uvedeného akademického roku/semestru). Dále souhlasí s předáním kontaktního emailu pro potřeby komunikace realizačního týmu se soutěžícími.

www.inspireli.com