Rozšířené vyhledávání

Práce:

Bytový dům Rooseveltova ulice, Praha 6

Autor: Bc. David Petr
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., Ing. arch. Josef Smola
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2014/2015
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy