Rozšířené vyhledávání

Práce:

Little Boxes On a Hill Side

Autor: Bc. Martin Lyga
Vedoucí práce: Ing. arch., Ing. Jana Hořická, Ing. arch. Luboš Knytl
Předmět: Ateliér arch. tvorby 2
Rok: ZS 2015/2016
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro sport, Novostavba