Rozšířené vyhledávání

Práce:

Vltavská filharmonie

Autor: Bc. Jiří Petrželka
Vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Iva Dvořáková, Ing. arch. Matěj Boháč, MgA. Petr Kolář
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Urbanismus