Rozšířené vyhledávání

Práce:

Územní studie lokality Liberec - Pod Perštýnem

Autor: Bc. Ondřej Kuptík
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2015/2016
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Urbanismus