Rozšířené vyhledávání

Práce:

BYTOVÝ DŮM - PRAHA SMÍCHOV

Autor: Adéla Shejbalová
Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Richard Bartík, Ing. arch. Barbora Jelínek
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy