Rozšířené vyhledávání

Práce:

ODPOČINEK MEZI STROMY

Autor: Maria Borovská
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Aleš Vaněk
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 1
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Stavby pro kulturu