Rozšířené vyhledávání

Práce:

Bytový dům na Haspaulce

Autor: Lucie Myšáková
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavel Filsak, Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Stanislava Šulcová
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy, Novostavba