Rozšířené vyhledávání

Práce:

BYTOVÝ DŮM BŘEVNOV

Autor: Matyáš Dvořák
Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Jaromír Kročák
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy, Polyfunkční domy