Rozšířené vyhledávání

Práce:

Pavilon u rybníku Terezka

Autor: Petra Borůvková
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Jiří Trojan, Akad. mal. Jan Bačkovský
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 1
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Urbanismus