Rozšířené vyhledávání

Práce:

Multikomfortní rodinný dům_ Ateliér energeticky efektivních staveb

Autor: Bc. Lenka Gliganičová
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2015/2016
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy, Novostavba