Rozšířené vyhledávání

Práce:

KU800/7

Autor: Bc. Jakub Tomašík
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Martin Štibor, Ing. arch. Jan Kuták
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro cestovní ruch a stravování, Novostavba