Rozšířené vyhledávání

Práce:

Bytový dům v udržitelné čtvrti "Chytré Líchy"

Autor: Bc. Martin Kos
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Martin Stark
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Obytné budovy, Novostavba, Urbanismus