Rozšířené vyhledávání

Práce:

Výzkumné centrum ČNASA

Autor: Bc. Daniel Boruch
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Jan Kuták
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Stavby pro administrativu, Průmyslové stavby, Novostavba, Urbanismus