Rozšířené vyhledávání

Práce:

Dostavba Masarykova nádraží

Autor: Bc. Peter Novella
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Polyfunkční domy