Rozšířené vyhledávání

Práce:

Konverze papírenské haly ve Vraném nad Vltavou

Autor: Bc. Klára Doležalová
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Průmyslové stavby, Obnova