Rozšířené vyhledávání

Práce:

Polyfunkční dům: Studentské bydlení

Autor: Bc. Denis Beliaev
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Novostavba