Rozšířené vyhledávání

Práce:

Rodinný dům v Kyjích

Autor: Karolína Myšková
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Rok: LS 2020/2021
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Obytné budovy, Novostavba