Rozšířené vyhledávání

Práce:

Konverze Zlíchovského lihovaru

Autor: Bc. Markéta Valentová
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2013/2014
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Urbanismus