Rozšířené vyhledávání

Práce:

Rekreačně ubytovací areál Kokořín

Autor: Bc. Václav Šimeček
Vedoucí práce: Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., prof. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Předmět: Ateliér arch. tvorby 3
Rok: LS 2016/2017
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro cestovní ruch a stravování, Stavby pro sport, Polyfunkční domy, Novostavba