Rozšířené vyhledávání

Práce:

Optimalizácia a revitalizácia bytového domu Madrid

Autor: Bc. Michal Karpel
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2016/2017
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Obytné budovy, Polyfunkční domy, Obnova, Novostavba, Přestavba