Rozšířené vyhledávání

Práce:

Lávka pro pěší_Císařský ostrov

Autor: Bc. Jiří Houška
Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Lédl
Předmět: Ateliér architektonicko-konstrukční - magisterský
Rok: LS 2016/2017
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Dopravní stavby, Inženýrské stavby