Rozšířené vyhledávání

Práce:

AAKO Laura Vohryzková

Autor: Bc. Laura Vohryzková
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Aleš Vaněk
Předmět: Ateliér architektonické kompozice
Rok: ZS 2017/2018
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: