Rozšířené vyhledávání

Práce:

BYTOVÝ DŮM BUBENEČ

Autor: Bc. Mayia Zhyburtovich
Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Smola, Akad. arch. Aleš Brotánek
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2017/2018
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Obytné budovy