Rozšířené vyhledávání

Práce:

Branická stezka

Autor: Bc. Veronika Doubková
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Adam Bohatý
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 1
Rok: LS 2017/2018
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: