Rozšířené vyhledávání

Práce:

Bytový dům Kapka

Autor: Eliška Havlová
Vedoucí práce: Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Martin Stark
Předmět: Ateliér arch. tvorby 1
Rok: LS 2021/2022
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy