Rozšířené vyhledávání

Práce:

linear fabrik

Autor: Bc. Jan Kuták
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Michal Šourek
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2018/2019
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro administrativu, Obytné budovy, Polyfunkční domy, Urbanismus