Rozšířené vyhledávání

Práce:

Střížkovské stodoly

Autor: Bc. Tereza Krystynová
Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák
Rok: LS 2021/2022
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy, Interiér, Novostavba