Rozšířené vyhledávání

Práce:

ORIGAMI K VODĚ

Autor: Bc. Tereza Krystynová
Vedoucí práce: Ing. arch. Martin Lapšanský
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 1
Rok: LS 2018/2019
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby