Rozšířené vyhledávání

Práce:

Rodinný dům v Šáreckém údolí

Autor: Alexandra Vicherová
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Rok: LS 2021/2022
Kategorie: Obytné budovy, Novostavba