Rozšířené vyhledávání

Práce:

RODINNÝ DŮM | ŘADOVÝ DŮM V ROZTOKÁCH U PRAHY

Autor: Bc. Hennadii Aloshkin
Vedoucí práce: prof. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Rok: LS 2021/2022
Kategorie: Obytné budovy, Novostavba