Rozšířené vyhledávání

Práce:

Revitalizace areálu Fabryka Braci Lejzerowicz

Autor: Bc. Jiří Petrželka
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová
Rok: LS 2021/2022
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Polyfunkční domy, Obnova, Novostavba, Přestavba