Rozšířené vyhledávání

Práce:

Zastupitelský úřad ČR v Addis Abeba

Autor: Bc. Daniel Boruch
Vedoucí práce: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Petra Novotná
Předmět: Ateliér arch. tvorby 3
Rok: LS 2018/2019
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro administrativu, Stavby pro kulturu, Obytné budovy, Novostavba