Rozšířené vyhledávání

Práce:

STUDENTSKÉ BYDLENÍ STRAHOV

Autor: Bc. Tereza Krystynová
Vedoucí práce: Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. arch. Jiří Trojan
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 2
Rok: ZS 2019/2020
Poznámka: Projekt oceněný žlutou kartou.
Kategorie: Občanské stavby, Obytné budovy