Rozšířené vyhledávání

Práce:

MIRIS GARDEN MARINA

Autor: Ondřej Duda
Vedoucí práce: Doc. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Matěj Boháč, MgA. Petr Kolář
Předmět: Ateliér arch. tvorby 2
Rok: ZS 2022/2023
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro cestovní ruch a stravování