Rozšířené vyhledávání

Práce:

Kemp Ostrov, Malá Skála

Autor: Matěj Trojan
Vedoucí práce: Ing. arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Hana Klapalová, Ph.D.
Předmět: Ateliér arch. tvorby 2
Rok: ZS 2022/2023
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro cestovní ruch a stravování, Obytné budovy, Urbanismus