Rozšířené vyhledávání

Práce:

Konverze cukrovaru Lázně Toušeň

Autor: Bc. Kateřina Barvíková
Vedoucí práce: Ing. Jan Pustějovský, Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 1
Rok: LS 2021/2022
Kategorie: Polyfunkční domy, Průmyslové stavby, Přestavba