Rozšířené vyhledávání

Práce:

Miris Garden

Autor: Bc. Jan Vařečka
Vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl
Předmět: Ateliér tvorby - magisterský 2
Rok: ZS 2022/2023
Kategorie: Stavby pro cestovní ruch a stravování, Urbanismus, INSPIRELI AWARDS