Rozšířené vyhledávání

Práce:

Music point

Autor: Eliška Chalupníková
Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Aleš Vaněk
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 1
Rok: LS 2022/2023
Kategorie: Stavby pro kulturu