Rozšířené vyhledávání

Práce:

Studijní centrum_Fsv ČVUT

Autor: Lucie Myšáková
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Jiří Trojan, Akad. mal. Jan Bačkovský
Předmět: Ateliér arch. tvorby - základní 1
Rok: LS 2019/2020
Kategorie: Občanské stavby, Stavby pro kulturu, Novostavba, Urbanismus